Organizing Committee
General Chairs
Loon Ching Tang, National University of Singapore   SG
Yanfu Li, Tsinghua University   CN
 

International Advisory Chair

Min Xie, City University of Hong Kong   CN

International Advisory Co-chair
Hong-Zhong Huang, University of Electronic Science and Technology of China   CN

International Advisory Committee
Jing Lin, Beihang University   CN
Guofu Zhai, Harbin Institute of Technology   CN
Mingjian Zuo, University of Alberta   CA
Enrico Zio, Politecnico di Milano   IT
David Coit, Rutgers University   US

Technical Program Committee Chair
Lirong Cui, Qingdao University   CN

Technical Program Committee Co-chairs
Jun Yang, Beihang University   CN
Shubin Si, Northwestern Polytechnical University   CN
 

Organization Committee Chair

Rui Peng, Beijing University of Technology   CN

Organization Committee Co-chairs
Xin Wang, Shanghai Jiao Tong University   CN
Xiaojian Yi, Beijing Institute of Technology   CN
Jingyuan Shen, Nanjing University of Science and Technology   CN

Award Committee Chair
Zhisheng Ye, National University of Singapore   SG

Award Committee Co-chairs
Qingqing Zhai, Shanghai University   CN
Ancha Xu, Zhejiang Gongshang University   CN

Publication Chair
Duo Tao, Beihang University   CN

Treasurer
Yunqiu He, Tongji University   CN


 

 

© SRSE 2019-2023 | Beijing, China | Email: srse@sciei.org